ASZTROLÓGIA
***
Copyright Kozmosz '2000
A Glahn-életkör III.

Hogy hová, azt a következő" képen számítjuk ki az említett egyenlet alapján:
A X. ház hossza 37°
x / 37° = 10° 28' / 30°
(x - a keresett távolság a X. ház csúcsától)
 
Az egyenlet kiszámítása tizedes tört pontosságig:
x = (10,47 x 37) / 30 = 12,91.
a tört részt ívpercekre átszámítva: 12° 54'
Ilyen távol lesz a mundán Hold a X. ház csúcsától, az utóbbi
10° Bika, ehhez hozzáadva a megtalált hosszakat:
10° Bika
+ 12° 54'
= 22° 54' Bika lesz a mundán Hold helyzet.
 
Így minden planétának megállapíthatjuk a munkán helyzetét, sőt z antiscium planétákét is, amelyek ebben a vonatkozásban mundán - antisciumoknak nevezzük. Az eljárás meglehetősen hosszadalmas különösen, ha még a mundán planéták és mundán antisciumok fényszögeit is fel akarjuk tüntetni. Ugyanis ezeket nem számíthatjuk a jegyek fokhossza szerint, hanem szintén a házak hosszához kell arányítani. Pl. a mundán Hold hatod fényei nem 22° 54' Rák -ban és Halak -ban lesznek, hanem aránylag ugyanakkora távolságban a 12. ház és a 8. ház csúcstól, mint amennyire maga a mundán Hold áll a X. ház csúcsától.
 
Röviden: a mundán fényszögeket nem a jegyekhez, hanem szintén a házakhoz viszonyítjuk.
Mivel a házak különböző hosszúságúak, a fényszög pontokat minden eltérő hosszúságú házra külön kell kiszámítani, a fenti egyenleten mindig az illető ház fokhosszát helyettesítve.
A mundán planéták és a mundán fényszögek, valamint a mundán antisciumok és fényszögeik szintén igen jellemzőek és adalékokat szolgáltatnak az "életkörben", ezért érdemes figyelni. De érdemes elvégezni az említett hosszadalmas és aprólékos átszámításokat!
Glahn részletesen és hosszasan magyarázza mindezt és könyvében táblázatokat is ad minden elképzelhető fokhosszúságú házra nézve, hogy a számítást leegyszerűsítse.
Azt ajánlja, hogy az antisciumokat és a mundán atisciumokat, fényszögeikkel együtt, külön körre vetítsük ki az alapképletben. Ilyenképpen az előkészített képletünkben még egy kört kellene rajzolnunk, s arra az említett elemeket sorra mind kivetíteni, így még egy olyan fényszög jelzésekkel teletűzött kört kapnánk, mint amilyent már egyszer elkészítettünk.
 
Mindez csak bonyolultabbá teszi a dolgot. Glahn nem látszik tudomást venni arról, hogy a mondán fényszög pontok időbeli esedékességét minden átszámítás és berajzolás nélkül egyszerűen az alap képletből kiszámíthatjuk. Lássuk, hogyan?
Ha a mundán pontok a házakban, ezek hosszához irányítva, ugyanúgy helyezkednek el, mint az eredeti planéták az anrisciák a jegyekben, az utóbbiak hosszához képest, akkor nem kell egyebet tennünk, mint az előkészített képletet, a kivetített látens fényszög pontokkal együtt, mundán képletnek tekinteni. Ilyenképpen, hogy az "életkör"-t nem az ASC. -től kiindulva számítjuk, hanem a Kos 0 fokától, hiszen a Kos -nak mint 1. jegynek mundán viszonylatban az 1. ház a Kos 0°-nak pedig az ASC felel meg.
Az "életkör"-t tehát a Kos 0 foktól számítjuk, szintén a jegyek sorrendjével ellentétes irányba. Az eljárás még könnyebbé válik ezzel, hiszen nem a különböző házhosszakkal, hanem mindig egyenlő fokhosszúságú jegyekkel számítjuk. Az egész csak annyit jelent, hogy ebben a mundán életkör számításban a jegyeket mundán házaknak tekintjük, mintha a Kos helyett az I. házzal, a Bika helyett a 2. házzal, stb. volna dolgunk. A 0 fok Kos megfelel az ASC. dátumának, vagyis a születési dátumnak, példánkban 1896. május 29. a 0 fok Halak a következő 8 év 4 hónapos szakasz határának.
1904, szeptember, a 0 fok Víz-öntő
1913. január, a Bak 0 fok
1921. május, stb.
A szakasz negyedek határai mindig 7 fok 30 percnyire vannak egymástól. Ezzel a módszerrel a jegyekben követhetjük a ,mundán élet-kör"-t és megtakaríthatjuk a bonyolult átszámítást.
A mundán esedékességeket egyszerűen úgy számítjuk ki, hogy a Kos 0 fokától visszafelé haladva egy-egy jegyet, vagyis mindig 30 fokot 100 hónappal egyenlőnek veszünk, s az eredeti planétahelyzeteket vagy fényszög pontokat ezúttal mundán pontoknak, az antiscíákat pedig mondán antisciáknak tekintjük.
 
PÉLDA: mikor esedékes a mondán Hold pont?
A Hold eredeti helye 10 fok 28 perc Bak, távolsága a Vízöntő 0 fokától, illetve a Balk 30 fokától:
30° - 10° 28' = 19° 32'
30° / 100 = 19° 32' / x
 
A perceket tizedes törtekké átalakítva:
x = (19,53 x 100) / 30 = 64 hónap 0,5 nap, azaz
5 év 5 hó 0,5 nap + 1913 év 1 hó 29 nap = 1918 év 6 hó 30 nap
A Holdat fentebb átszámítottuk a X. ház hosszára, s megkaptuk a mundán Hold helyzetét 22 fok 54 perc Bikában, ha ennek a pontnak az esedékességét az első életkör számítási eljárással a X. ház hosszának alapján állapítottuk meg, akkor látni fogjuk, hogy ugyanazt az eredményt kapjuk, mint az imént, amikor a Hold eredeti pontjának esedékességét számítottuk ki a megfelelő jegyben.
Minthogy az ismertetett mundán esedékesség számításban a jegyek mindig egyelők, 30 fokosak, átszámító kulcsot is készíthetünk a mundán esedékesség megállapítására.
Ha 30 fok = 100 hónappal, akkor 3 fok = 10 hónappal, 1 fok, azaz 60 perc = 3 hónap 10 nappal, 3 perc = 5 nappal, 1 perc = 1 nap és 16 órával, stb. Kevés fáradsággal összeállíthatjuk az egész táblázatot 1° 30'-ig és 1 fok 60 percig, azután segítségével gyorsan és könnyen kiszámíthatjuk a mundán ígérő pontok és mundán antiscia ígérő pontok esedékességét.
A mundán ígérő pontok általában olyan hatásokra mutatnak, amelyek kívülről a világból érik az egyént, látszólag anélkül, hogy ő maga bármivel is hozzájárulna az események előkészítéséhez vagy kiváltásához.
Természetesen azért a karmikus kapcsolat megvan az ilyen hatások és az egyén sorsa között is. Az utóbbi évek nagy világhatásai, a háború, stb. előidézte körülmények, mint eseményeket vagy állapotokat kiváltó okok jellemzően fejeződhetnek ki a mundán ígérő pontokban. E tekintetben is abból okulhatunk, tapasztalhatunk legtöbbet, ha metagnózisban figyeljük, hogy egy-egy kiemelkedő mundán, hatás időszakában milyen természetű események mutatkoznak vagy megfordítva: egy-egy esemény vagy jelentősebb periódus idején milyen mundán hatások érvényesültek.
Az életkör és a "mundán életkör" alkalmazása és helyes értékelése gondos munkát, belemélyedést kíván, de aki már otthonosan érzi magát ebben az érdekes irányításban, az nagyon használható, mindig helytálló és jellemző utalásokat nyerhet.

 
Glahn direkció
A módszert a XX. Század első harmadában Franz Glahn dolgozta ki. Ebben az esetben nem égitesteket és tengelyeket dirigálunk, hanem az ASC. Től elindúlva az MC. - n a DESC. en és az IC. -n át az ASC. - ig a látens fényszögek jelzik az eseményeket.
Glahn a kört így 100 évre osztja fel, két tengely között a távolság 25 év.
Egy ház terjedelme időben 8 év és 4 hónap, az az 100 hónap. A módszer előrejelzésre és korrigálásra egyaránt alkalmas. Ennél a módszernél a fél fényszögeket is figyelembe kell venni, természetük és erösségük szerint.
A módszer szerint alapos értékeléssel az alapok figyelebmevételével kezdjük a munkát, hogy a direkciók értelmezhetőbbek legyenek. A bolygók rangjait erősségét tisztázzuk elsősorban. Érdemes megkeresni az uralkodókat elsősorban a képlet urát, mert ez a horoszkóp egyik kulcsa. Fontosak az időperiódusok urai, valamint a hileg és az anaréta.
Ezek után készítsük el az elemi, minőségi, évszakok szerinti felosztás pontrendszerét is.
Mivel a házak terjedelme nem egyenlő a Glahn körön az időszámítást, minden egyes ház esetében külön kell elvégezni, figyelembe véve azt, hogy a szemben lévő házak azonos időbeosztásuak.
A modszer csak a placidus házrendszerben müködik pontosan.
A számítást a legegyszerübben úgy végezhetjük el, ha pl. : egy ház terjedelme:
44° - os az egyenlő 8 és és 4 hónappal, tovább részletezve:
22° = 4 év 2 hónap
11° = 2 év 1 hónap
5° 30' = 1 év 2 hét
 

Előző <<  I.  II.   III.   IV.   >> Következő