ASZTROLÓGIA
***
Copyright Kozmosz '2000
Néhány szóban a karmikus kapcsolatokról...


Ugye Ön is elgondolkodott már azon, hogy miért van az, hogy néhány embert már ta1álkozásuk első pillanatától kedvel, míg másokkal szemben óvatos, vagy tartózkodó? Észrevette már, hogy vannak emberek, akikkel minden különös ok nélkül teljesen egy hullámhosszon van, míg mások állandóan kihozzák a sodrából? Ezeknek a megmagyarázhatatlan érzéseknek és megérzéseknek a nagy többsége megérthető a reinkarnáció elméletén keresztül. Annak ellenére, hogy a reinkarnáció /a lélekvándorlás elmélete/ nem bizonyítható tudományosan, sok ember ismert meg részleteket előző életeiről. Az előző életekbe visszavivő regressziós hipnózis során a hipnotizált személyek közül számosan felismerték jelenlegi partnerüket, barátaikat, rokonaikat, főnökeiket, stb...

Ezek a visszapillantások fényt deríthetnek a jelenlegi társas kapcsolatok és/vagy élethelyzetek eredetére, és nagyon sok esetben segítenek megoldani a problémákat, megérteni az egyes emberekhez fűződő kapcsolatunkat. Azonban nem feltétlenül szükséges regressziós hipnózis ahhoz, hogy megismerjük a számunkra fontos személyekkel kapcsolatos előző életbeli tapasztalatainkat.

Két horoszkóp összevetése nagyon sok dolgot megmagyarázhat. Horoszkópokból az előző életekre következtetni nem feltétlenül bonyolult. Jelentős felismerésekhez juthatunk, akár a Napházakból kiinduló horoszkópot vesszük alapul, ami a Napot helyezi az első ház közepére /ez általában akkor használatos, amikor nem ismerjük a születés óráját és percét/, akár egy pontos radixot alkalmazunk.

Pontosított radix esetében érdemes a horoszkópokat oda-vissza megvizsgálni, mert így több információt nyerhetünk. Ez általában úgy történik, hogy az egyik radix köré felrajzolják a másik radix planétáit, és így látható, hogy azok az első radix mely házaiba esnek. Ha pontos radix-szal dolgozunk, akkor ismerjük annak elzárt házait IIV, 6, 8, 12./, ha ide esnek planéták, azt mutatják, hogy van valami "letörlesztenivalójuk" a horoszkópok tulajdonosainak egymással. Ezek a személyek nem küldhetik el egymást "csak úgy" az életükből. Ha a két horoszkópban valamely planéták együttállnak, akkor az alábbiakban vázolt helyzetek módosulhatnak.

Ez az instrukció nem tér ki az együttállásokra. Az a ház, ahová a másik horoszkóp Napja esik megmutatja, hogy a "Nap tulajdonosa" milyen hatással van az első horoszkóp gazdájára, valamint utal a Nap által jelölt személy egyéniségére, arra, hogy mit vár el az első radix által jelölt személytől ebben az életben.