ASZTROLÓGIA
***
Copyright Kozmosz '2000
Állócsillagok I.

Az állócsillagok a bolygókhoz hasonlóan ősideák, a valóság egy bizonyos területei, szellemi hatások reprezentánsai.
Míg a bolygók tisztán képviselik az egyes hatásokat, az állócsillagoké vegyes, mintegy kiegészítik a bolygók által képviselt hatásokat, melyek szakaszosan érezhető ek az élet folyamán.
A Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Mars a karakter, míg a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Naptunusz és a Plútó a sorstendencia szempontjából jelenthet hatáserősödést, illetve hatáscsökkenést.
Az állócsillagok a Föld tengelyének mozgása által helyzetüket 72 évenként 1 fokkal változtatják.
Hatáserősség szempontjából legerősebb az együttállás, különösen az Asc-sel, majd a trigon, a quadrat és az oppozíció.

Aldebaran C 9° 34'
Jellege: Q
Orbis: 4°
A Mars princípiummal megegyező hatású.
Nyugtalanságot jelöl, illetve ilyen tettekre késztető. Erőt képvisel, amit fegyelmezni kell tudni, felemelkedést jelenthet a képlet egészére nézve.
Jupiterrel kapcsolódva túlburjánzó hatású lehet, zabolátlanság, aminek következtében gyulladásos betegségek léphetnek fel.
Szaturnusszal kapcsolódva jól fegyelmezhető Mars-hatás mutatkozik.
Sarokházakban energiatöbbletet jelöl.
Az építő energiák fokozódhatnak annál, aki önfegyelemre képes (a Nap helyzetétől is függően).

Algol B 25° 58'
Jellege: S Q T
Orbis: 1,5°
Rendkívül nehéz harmónikusan áttenni az életbe, nehéz fegyelmezni. Az arrogancia lehetőségét fokozza.
Amennyiben valaki hirtelen cselekvő és az Asc-t Algol is aspektálja, nagymértékben felfokozódik a hatás. Ha diszharmónikus Marssal áll fényszögkapcsolatban, erőszakos tettek, gyilkosságok léphetnek be.

Altair K1° 33'
Jellege: Q R
Orbis: 3°
Kiegyenlítő jellegű.
Marssal kapcsolódva felfokozott impulzív alkat, jegy től függően (pl. Kos-Marssal kapcsolódva a túlzott tevékenység veszélye fokozott, míg Mérleg-Marssal kapcsolódva a hatás kiegyenlítő).

Antares I 9° 33
Jellege: Q
Orbis: 4°
A nyugtalanságot, az aktivitást fokozza, valamint a nyílt kiállást, a bátorságot.
Intellektuálisabb hatású, mint az Aldebaran. Nem fizikai tetteknél jelentkezik, hanem verbális (pl. szónoki) készségben mutatkozik meg.

Bellatrix - CapelIa C 20° 44' - C 21° 38'
Bellatrix  jellege: Q
orbis: 2°
Capella jellege: Q O
orbis: 3°
Hatásuk elválaszthatatlan.
Intellektuális harcosok: nagy tudósok, akik elveikért harcolnak, harcos Írók.
Kiemelkedő jelentőségűek a kommunikáció házaiban: a 3. házban racionálisabb, míg a 9. házban átfogóbb szellemi hatás a következménye.        

Benetnash F 26° 41'
Jellege: Q S ő
Orbis: 2°
Az Algolhoz képest kevésbé mély; hirtelen, gyors, indulatos. Alapvetően érzékeny ember, akinél az önnevelés rendkívül fontos. Meg kell tanulnia kezelni energiáit, az agresszió áttranszformálható pl. a sportban (keleti küzdősportok).

Castor D 20° 02'
Jellege: O
Orbis: 1,50
Kifejezetten éles, erős logikai készség. Intellektuális hatások. Az értelmi, racionális hatások felfokozódnak.

Denebola F 21° 25'
Jellege: T Q
Orbis: 20
Feszítő erők. Túlzás lehetősége: túl impulzív, túl hirtelen akarja a dolgokat. Ha nem tudja kezelni, a kifulladás veszélye nagy.
Meggondolatlanság, türelmetlenség, hirtelenség. Az azonnali reakciók következményei gyakran balesetek.

Difida A 2° 21'
Jellege: S
Orbis: 1° 
Összehúzó, akadályozó, gátló erő.
A megszorítottságra való késztetést hozza be.

Alcyone B29° 55'
Jellege: N Q'
Orbis: 1,50
A Hold a népszerűséget, az elismertséget, a Mars pedig a tehetséget jelöli.
Nagy támogatást és lehetőséget jelent, komoly eredményeket lehet elérni, amennyiben az adott életterületet felvállalja az egyén. Felfutási lehetőség.
Komoly szerepet kap az ösztönösség, az intuíció, a tudattalannal való kapcsolat. Amennyiben valaki ezt öncélúan használja fel és nem akarja meglátni azt hogy e lehetőségek adta eredményeket mások szolgálatába kell állítania, úgy szemproblémák jelentkeznek figyelmeztetésként.
A kísértés tehát nagy, könnyű sikerek, az életigenlés eltúlzásának lehetősége fennáll.

Baten Kaitos A21°44'
Jellege: S
Orbis: 1°
Az összehúzódást, a megszorítottságot hozza be az adott területre, mely területen erre be kell rendezkedni. Ha Szaturnusszal áll együtt, ez a hatás fokozottan fennáll.
Feladat: önként szorgalommal és alázattal szolgálni az adott életterületen.


Állócsillagok II.  >> Tovább