ASZTROLÓGIA
***
Copyright Kozmosz '2000
Az asztrológiai házak levezetett jelentéstartama

1.  ház: Az én, a személyiség háza, jelen esetben nem vizsgálunk analógiákat
 
2.  ház : : a VII. ház 8. háza , a párkapcsolatok halálháza
a X. ház 5. Háza, az anya vágyainak a háza
a 11. Ház IV. háza, a barátok otthon háza.
A 3. Ház 12. háza, a testvérekkel kapcsolatos megpróbáltatások.
 
3.  ház: a IV. ház 12. háza, az apával kapcsolatos megpróbáltatások.
A VII. ház 9. háza a párkapcsolat morális és etikai, hit kérdései
A X. ház 6. háza az anya munka és szolgálat háza
A 11. Ház 5. háza, a barátok gyermekei
 
IV.  ház: a VII. ház X. háza a párkapcsolat , karrier és hivatás háza.
A 3. Ház 2. Háza, a testvérek anyagi vonatkozásai
 
5.  ház: a IV. ház 2. háza, a szülők anyagi életterülete
a VII. ház 11. háza, a párkapcsolat , társulás barátai, protektorai
a X. ház7 8. háza, az anya halálháza.
 
6.  ház: a IV. ház 3. háza, a szülők testvérei
a VII. ház 12. háza, a párkapcsolat megpróbáltatásai
a X. ház 9. háza, az anya hite és moralitása
a 11. Ház 8. háza, a barátok halálháza
 
VII.  ház: a IV. ház IV. háza, a nagyszülők háza
a 3. Ház 5. háza, a testvérek gyerekeinek vágyai
a X. ház X. háza, a szülők karrier és hivatás háza.
 
8 . ház : a 3. 3áz 6. háza, a testvérek körülményei, szolgálata, munkája
a IV. ház 5. háza, a szülők vágyai
a VII. ház 2. háza, a párkapcsolat anyagi háza
a X. ház 11. háza, az anya segítői és barátai
 
9.  a 2. ház 8. háza, a pénz halálának a háza
a 3. Ház VII. háza, a sógorok, sógornők háza
a IV.. ház 6. háza, a az apa munka háza
az 5. ház 5. háza, az unokák háza
a VII. ház 3. Háza, a a sógorok és sógornők háza
 
X. ház : a 3. ház 8. háza, a testvérek halálháza.
az 5. Ház 6. háza, a gyerekek betegségháza
a VII. ház IV. háza, a az após és anyós háza
a 11. Ház 12. háza, a barátok megpróbáltatásai, visszavonulása
 
XI. ház : a 3. ház. 9. háza, a testvérek hite és világnézete
A IV. ház 8. háza, az apa halálháza
aVII . ház 5. háza, a párkapcsolat szerelem és vágy háza, az üzleti partner vágyai
a X. ház 2. háza: a szülők anyagi helyzete
 
XII.  ház: a 3. Ház X. háza, a testvér karrier és hivatás háza
az 5. ház 8. háza, a a gyermekek halálháza
a VII. ház 6. Háza, a házastárs betegsége
a X. ház 3. Háza, a nagybácsik, nagynénik háza
 
Az asztrológiai házak felosztásának egy szempontja:

Az Élet házai : : 1, 5, 8
A Cselekvés házai : X, 2, 6
A Kapcsolatok házai : VII, 11, 3
A Megpróbáltatások házai : IV, 8, 12