ASZTROLÓGIA
***
Copyright Kozmosz '2000
Kisbolygók és hipotetikus planéták

Az emberi kíváncsiság viszi előbbre a tudományokat, a kutatás segíti a megismerést. Így van ez az asztrológiában is, ahol a tiltás mellett a mindenáron való lejáratás is akadályt jelentett a tudomány magyarországi művelőinek. Nagyon sajnáljuk, de egy kicsit örülhetünk is annak, hogy az asztrológiában az új irányzatokat csak kevesek ismerhették meg. Ezek közé tartozik a kisbolygók, vagyis az aszteroidák kutatása és a feltételezett, vagyis hipotetikus planéták ismerete.
Kezdjük az aszteroidákkal! Ezek valóságos égitestek, számuk, mai ismereteink szerint meghaladja a 75 ezret. Bátran nevezhetjük őket égi törmeléknek, hiszen többnyire jelentéktelen, apró anyagtöredékről van szó. Nagy számuk ellenére tömegüket 10 a huszonnegyediken g-ra becsülhetjük, ami mindössze a Hold tömegének mintegy egytized része.
Pályájuk a Mars és a Jupiter között található. A Bode-titius szabály szerint a naprendszernek ezen a részén egy bolygónak kellene lennie. Valószínű, hogy valaha létezett is ilyen bolygó, amely valamikor, az idők mélyén egy kozmikus katasztrófa áldozata lett. Egyes feltételezések szerint pedig egy, az emberéhez hasonlóan felelőtlen kultúra robbantotta fel saját lakhelyét.

Egyes nyugati asztrológusok a következő aszteroidákat veszik figyelembe, illetve kutatják:

CERES
1801-ben fedezték fel. Az anya és gyermek kapcsolatáról ad felvilágosítást, a természetes, a kíméletes táplálkozással hozható összefüggésbe.
PALLAS
Felfedezésének időpontja 1802. A szociális kapcsolatokat, politikai nézeteket befolyásolja.
JUNO
Ez az aszteroida, amelyet 1804ben fedeztek fel, a szerelmi életre és a házasságra van hatással.
VESTA
A munkával, a munkakörülményekkel hozható kapcsolatba ez, az 1807-ben felfedezett aszteroida. A személy elidegenedését is befolyásolja.
CHIRON
Ez az égitest külön figyelmet érdemel, mivel divatossá vált az asztrológusok körében. Charles Kawal fedezte fel 1977 novemberében. Máig nem sikerült eldönteni a kérdést, hogy aszteroidáról vagy rendkívül kis méretű bolygóról van-e szó. Pályája meglehetősen excentrikus. Napközelben a Jupiter-pályához közelít, Naptávolban pedig az Uránuszéhoz. Útja során kétszer is metszi a Szaturnusz pályáját. Ezáltal mintegy kapcsolatot, hidat képez a három bolygó között. A Napot 50.7 év alatt kerüli meg. Egyes asztrológusok szerint a Szűzben uralkodik, a 6. házban van a természetes, lokális helye. Kapcsolatban áll a gyógyítással, magasrendű tudással. Kulcsot ad a titkok megfejtéséhez és uralma alá tartoznak a gyógyszerek is.
ISIS
Azt az aszteroidát 1856-ban fedezték fel. Itt csak azért említjük, hogy eloszlassunk egy félreértést. Az asztrológiában nem veszik figyelembe, illetve ugyanilyen néven egy nem létező, feltételezett bolygót, a Transplútót szokták emlegetni. Aki kedvet érez hozzá, tanulmányozhatja, hogy valóban hatnak-e ezek a kisbolygók. Mindenesetre elgondolkodtató az a tény, hogy a Holdunknál is kisebb Plútó, amely a naprendszer legtávolabbi bolygója, csak akkor fejt ki valamiféle hatást egy horoszkópban, ha pozíciója erős, tehát ezt indokolja. Igaz, hogy ilyenkor néha rendkívül fontossá válhat, de az esetek többségében nem értékelhető, úgy viselkedik, mintha jelen sem volna. Így a kisbolygók, amelyek olyanok, mint morzsák a bőven terített asztalon, valószínűleg hatástalanok, figyelembe vételük csak zavart kelt, vizsgálatuk hiábavaló fáradozás. Ez a többség, a realitásokhoz ragaszkodó asztrológusok véleménye, amit magam is osztok.

HIPOTETIKUS PLANÉTÁK
Velük más a helyzet. Ezek a feltételezett égitestek hatásaikkal együtt minden bizonnyal az ábrándok, a feltételezések, a képzelet világába tartoznak. Ezzel korántsem akarom azt állítani, hogy nem lehetnek a naprendszernek még ismeretlen bolygói. Mindaddig azonban, amíg egy bolygót valóban fel nem fedeznek, pályaelemeit ki nem számítják, az ilyen feltételezések a szenzációhajhászás körébe sorolhatók, vagy jó esetben is tévedésnek tekinthetők. Azt biztosan nem merem állítani, hogy annyi Plútón túli és Merkúron belüli bolygó nem létezik, amennyit a zsákutcába tévedt kollégák feltételeznek. Egy holland asztrológiai iskola például a jól is mert, meghatározott Merkurt keresztelte át Vulcanusnak és egy Merkúron belüli bolygót Hermésznek nevez.

DEMETER
Az egyik holland iskola említi a Hold felsőbb oktávjaként. Magas rendű zenei képességekkel, a politikai karrierrel hozza kapcsolatba, és vezető típust jelöl.

A további felsorolásban elsősorban német asztrológusok által ismertetett, feltételezett bolygók következnek.

JANUS
Az Ikrekben uralkodik, a Szaturnusz oktávja. A mozgás és kezek tartoznak az uralma alá.
DIANA
A Rákban uralkodik, első oktávja az Uránusznak, második oktávja a Merkúrnak. A vallás, a hatalomvágy tartozik hozzá, de jelöl menedéket is.
OKEANOS
Az Oroszlánban uralkodik, első oktávja a Neptunnak, második oktávja a Vénusznak. A végtelen távlatok és a tenger felett uralkodik. A mostohaszülők, az örökbefogadás is hozzá tartozik.
CHARON
Nem tévesztendő össze sem a PLUTÓ holdjával, sem Chiron-nal. Az ikrekben uralkodik. Első oktávja Plútónak, második oktávja a Marsnak. A halálba vezető alagút. A vezető minden értelemben, de gondozó, ápoló is.
ÁMOR
A Mérlegben uralkodik, első oktávja a Transzplútónak, második oktávja a Jupiternek. Befolyásolja az emberi kapcsolatokat, meghatározza az ehhez szükséges vonzerőt, az egyén személyes varázsát. Hatással van a szexuális kapcsolatokra.
JUNO
(Nem azonos a kisbolygóval.) A Skorpióban uralkodik. Első oktávja a Janusnak, második oktávja a Szaturnusznak. A nő, aki uralkodik egy családon, a házon vagy nagyobb közösségen. A magas szellemiségre, a szellemi értékek kicserélésére, az állam pénzforgalmára, gyülekezőhelyekre erős hatást gyakorol.
VESTALIS
A Nyilasban uralkodik, 1. oktávja a Dianának, 2. oktávja az Uránusznak, 3. oktávja a Merkúrnak. Meghatározza az önkéntes, vagy kényszerű szexuális aszkézist. Sikert, hírnevet adhat erkölcsös életmód által.
OLYMP
A Bakban uralkodik, 1. oktávja az Okeanosnak, 2. oktávja a Neptunnak, 3. oktávja a Vénusznak. Elősegítheti a mesteri szint elérését egy adott területen. Versenyzési hajlamot ad, becsvágyat ébreszt.
CERBERUS
A Bakban uralkodik, 1. oktávja a Charonnak, 2. oktávja a Plútónak, 3. oktávja a Marsnak. A küszöb őre. A kutyák speciális jelölője a horoszkópban. Uralma alá tartozik a demokrácia, a népakarat, a választott államelnök.
HYPNOS
A Halakban uralkodik, 1. oktávja Ámornak, 2. oktávja Transplutónak, 3. oktávja Jupiternek. A nyugalom, az álom, a hipnózis és az önszuggesztió tartozik hozzá. Hatása van a meggyőzésre és a meg nem valósuló ábrándokra is.
THANATOS
A Kosban uralkodik, I. oktávja Junonak, 2. oktávja Janusnak, 3. oktávja a Szaturnusznak. Hozzá tartozik a halál, a tetem, a túlélés, a hosszú élet.
SYRINX
A Kosban uralkodik, 1. oktávja a Vestalisnak, 2. oktávja Dianának, 3. oktávja a Merkúrnak. Hatalma van minden pánik felett. Hozzá tartozik a fenyegetés, az erőszak, és a szexuális erőszak is. Kedvező helyzetben tisztánlátást és jó énekhangot ad.
KYBELE
Az Oroszlánban uralkodik, 1. oktávja a Cerberusnak, 2. oktávja Charonnak, 3. oktávja a Plutónak, 4. oktávja a Marsnak. Uralma alá tartozik a száguldás, a baleset, a kasztráció, az eunuchok. Jelezhet őrületet, öngyilkosságot egy nő miatt.
PHOBEUS
Az Oroszlánban uralkodik, 1. oktávja a Hypnosnak, 2. oktávja Ámornak, 3. oktávja a Transplutónak, 4. oktávja a Jupiternek. Jelöli a művészt és a műgyűjtőt, a műemlékeket. Köze van a méltóságon aluli kapcsolatokhoz. (1992-ben a Bika 21. fokán volt.)
NEMESIS
A Szűzben uralkodik, 1. oktávja a Thanatosnak, 2. oktávja a Junonak, 3. oktávja a Janusnak, 4. oktávja a Szaturnusznak. Gyakran jelöli az egyik vérrokon halálát.
SAPPHO
A Mérlegben uralkodik, 1. oktávja a Syrinxnek, 2. oktávja a Vestalisnak, 3. oktávja a Dianának, 4. oktávja az Uránusznak, 5. oktávja a Merkúrnak. Hatása alá tartozik a szoros barátság nők között, de a leszbikus kapcsolatok és hajlamok is. Mutatja azt a férfit is aki felett nők uralkodnak. Vonatkozik szerelmi háromszögekre, amelynek egy férfi és két nő a szereplője. Uralma alá tartoznak a tanítók, tanárok, az irodalom, a költészet, a líra is.
ISIS vagy TRANSPLUTÓ
A Bikákban uralkodik, a Jupiter felsőbb oktávja. X-bolygó - Több különböző utalás található róla. Az ellentmondások miatt itt nem foglalkozunk vele. Az aszteroidák és feltételezett bolygók adatai nem elérhetetlenek, létezik olyan ephemerida is, amelyik közli egyik-másik kisbolygó adatát, de legtöbbjük csak a Chironét. Gyakrabban fordul elő, hogy a számítógépes asztrológiai programok, feltételezett, bolygók sokaságánák a pozícióit is megadják. A feltételezett bolygók közül talán egyik-másik valóban létező égi objektum és valamikor majd a csillagászok is megtalálják, meghatározzák.

Gondoljunk a Plútó példájára, melyről 1916-ban írt először Lawel egy tanulmányt és 1930-ban néhány foknyira az általa feltételezett helytől meg is találták a bolygót. Azon azonban érdemes elgondolkodni, hogy lehetséges-e a horoszkópkészítésnél ennyi elemet figyelembe venni. Elrettentő példaként berajzoltam a mellékelt horoszkópba az itt felsorolt égitesteket, meg azokat is, amelyeknek csak adatait, de pontos nevét nem találtam bizonyos számítógépes programokban. 36 új bolygót kell így figyelembe venni az ismert tíz égitesten kívül. Ha belegondolunk, hogy ezeken kívül még figyelembe vennénk a Fekete Holdat, a Fekete Napot, legalább 15 szenzitív pontot, esetleg a bolygók antisciáit - kezelhetetlen horoszkópot készítenénk. Ehhez még vegyük hozzá, hogyha minden egyes horoszkópelemnek csak a fő fényszögeit akarjuk berajzolni és értékelni, azzal legalábbis az őrületbe kergetnénk magunkat. Nem beszélve arról, hogy az állócsillagok hatását is figyelembe kell venni, amikor alapos munkát végzünk. Az asztrológus az égi hatásokat és azok következményeit vizsgája itt a Földön. Ha a fellegekben jár, tudományát lejáratja. A fantazmagóriák kergetésével az asztrológia ellenzőinek ad érveket. Kutatni kell, sőt lehet is, de a feltételezések közül csak azt szabad elfogelfogadni, aminek reális alapja van.