ASZTROLÓGIA
***
Copyright Kozmosz '2000
Az asztrológus hitvallása


"...és a leggyakrabban éppen a szerencsétlen képletű emberek kérnek tanácsot. A legtöbb ember erőt merít abból, ha az asztrológus rámutat arra, hogy az asztrológia lehetővé teszi a problémáikkal való intelligens és megértő szembenézést. Megtudhatjuk, mi áll előttünk és megtehetjük azokat a lépéseket, amiket szükségesnek tartunk ahelyett, hogy magunkra hagyottan és vakon sodródnánk sorsunk felé.

Ne higgyük azt, hogy véletlenül, mintegy akaratlanul jutottunk születési képletünkhöz, mert az ilyen hiedelem az igazság és az okszerűség semmibevétele volna. Nem is logikus az ilyen felfogás, mert azt tartja, hogy a Mindenség tagadása lenne azoknak az alapvető elveknek, melyek értelmében minden jó és bölcs ember igyekszik berendezni az életét. Semmiféle - akár asztrológiai, akár materiális - befolyás nem választhatja el az embert a szellemi és ideális valóságoktól, sőt igen gyakran az úgynevezett "rossz" az, ami elvezet hozzájuk...

A felelősség és a nehézségek elkerülésére törekedni hiábavaló és nemtelen dolog, akár materiális eszközökkel, akár mágikus vagy szellemi rendszerrel igyekszünk megtenni azt. Az ilyesmit az emberiség egyetlen nagy tanítója sem ajánlotta soha. Az asztrológiai érveket felhasználhatjuk a különféle elénk kerülő esetekben, hogy erősítsünk és vigasztaljunk vele. Azok a fatalista nézetek, szólamok, érvek, amelyek olyan színben tüntetik fel az embert, mintha sorsának teljesen ki volna szolgáltatva letörik a testi és lelki vitalitást, kétségbeeséshez, megmerevedéshez vezetnek és igazi rokonai a halálnak. Ezért ezek a nézetek nem lehetnek igazak, mert nem lehet elhinni azt, hogy az ember úgy alkottatott volna, hogy csak addig boldogulhat, amíg egy nem létező szabadságról szóló hamis hitet ápol magában.

Az emberi természet magasabb szintjét, az értelmi, erkölcsi és esztétikai képességet illetően pedig az a hitem - írja Carter - hogy ha ki akarjuk fejleszteni őket, semmiféle sztelláris befolyás nem tud bennünket megakadályozni ebben a törekvésünkben, még ha akadályokat és gátakat is helyez az utunkba. Életünknek vannak olyan területei, amelyeken úgy látszik, nagymértékben uralkodnak a csillagok és még nagyobbak azok a területek, amelyekre kétségtelenül kedvezőek, vagy károsak lehetnek. Nekünk azonban oda kell rejtenünk kincsünket, ahová ezek a hatások nem tudnak elhatolni. Nem könnyű feladat - igaz - de talán ez az egyetlen, amit érdemes megtennünk..."