ASZTROLÓGIA
***
Copyright Kozmosz '2000
AZ  ASZTROLÓGUS  ETIKAI NYILATKOZATA
Asztrológiai pszichológiai tanácsadói munkámat emberszeretettel és segítő szándékkal végzem. Élet-segítő munkámat azzal a hittel folytatom, hogy a szenvedéseket a megértésen át enyhíthetem, javaslatokkal kísérhetem a Tanácskérőt a változások útján.

Munkám célja, hogy a Tanácskérőt a Jó tiszteletében, szellemi és lelki fejlődésének útján, gondjainak enyhüléséhez segítsem. Tanácsadás során a segítségnyújtás a célom, mellyel a Tanácskérő megértheti helyzetét, felismerheti a változások útját, fejlődhet személyisége és javulhat életminősége.

Tiszteletben tartom mind a hozzám forduló Tanácskérő emberségét, saját hitét, mind a holisztikus világképen alapuló tudományt, az Asztrológiát, melyet eszközként alkalmazok munkám során.

Alaposan, folyamatosan és ez életben végezet nélkül tanulom a kapcsolódó szakanyagokat, melyek alapot adnak a tanácsadói munka alapos és megfontolt végzésére.
Törekszem az ismeretterjesztő munka végzésére és a tanításra, hogy az először Asztrológiával kapcsolatba kerülők azt értékén kezelhessék mint tudományt és mint a segítség eszközét.

Tanácsadói munkám során ahhoz nyújtok segítséget, hogy a hozzám forduló Tanácskérő életében, sorsában, gondot jelentő kérdéseiben hitelesen tájékozódjon, holisztikus módon értse meg a világot, önmaga lelkiségét és a történéseket maga körül.

Az asztrológiai pszichológiai tanácsadás során a Tanácskérőt kísérő segítőnek tekintem magam.

Tekintetbe veszem a Tanácskérő helyzetének adottságait és tisztelem Szabad Akaratát: törekszem a helyzet hiteles és objektív bemutatására amellett, hogy kizárólagos megoldásokat nem sugallok, ellenben bemutatom a lehetséges utakat és jó szívvel teszek javaslatokat.

Személyesen beszélgetek a Tanácskérővel, ennek során törekszem a Tanácskérő segítésére, hogy tiszta helyzetlátásra, önálló véleményre, majd megoldásokra juthasson.

Minőségi munkavégzésre törekszem és díjat ennek arányában kérek, függetlenül a Tanácskérő kérdésének súlyosságától.

A tanácsadás előtt tájékoztatom a Tanácskérőt arról, ha a születési időpont nagyon nagy bizonytalansága (napszakot sem ismerünk) vagy más ok esetén csak részleges tájékoztatást adhatok.

Kötelességemnek tekintem, hogy bizonytalanságom vagy kompetenciám hiánya esetén más szakemberrel konzultáljak, illetve a Tanácskérőt az indokolt illetékeshez (orvos) irányítsam.

Minden Tanácskérő személyes anyaga bizalmas titok, amelyről még családtagja sem értesülhet. Tudományos célú kutatási anyagban sem nevek, sem személyes ismertetők említésére sor nem kerül.

Még ha a sors nem is enged jó hírről tudósítanom, csakis az igazat mondom a Tanácskérő pillanatnyi megértésének szintjén.