ASZTROLÓGIA
***
Szolgáltatások
Copyright Kozmosz '2000
Asztrológiai filozófia

Az asztrológia a planéták emberekre gyakorolt hatását vizsgáló tudomány. Az ember számára az egyik legjobb módszer, hogy megtanulja, ki ő, honnan jött és hová tart. Az asztrológia feltárja a jellemet, és a jellem azonos a sorssal. Ha az ember megváltoztatja jellemét, ezzel megváltoztatja a sorsát is.  Az asztrológia főleg az egészséget, betegséget, jellemanalízist, gyermek horoszkópokat, és emberi kapcsolatokat vizsgálja.

Az asztrológia csak tendenciákat jelez. Az ember akaratával irányíthatja sorsát, és ha azt dönti el, hogy halad az élet árjával, akkor a születési horoszkópban jelölt tendenciák érvényesülnek  A szabad akarat gyakorlása teljes mértékben az egyéntől függ. A bölcs ember képes irányítani "csillagait". A balgát azok irányítják. Az asztrológia előrejelzéseket ad, és így az ember könnyebben felkészülhet, hogy tudjon megfelelni az életben adódó feladatoknak.

Fontos szem előtt tartani, hogy az úgynevezett "jó és rossz" konfigurációk nem a véletlen, vagy szerencse folytán adódnak, hanem múltbeli cselekedeteink eredményei - a horoszkóp megmutatja, mit tanultunk elmúlt életünkben, és így mire vagyunk hivatottak most. Ami ebből az életünkből hiányzik, az úgy szerezhető meg, hogy mindig elvégezzük az aktuális, vagy adódó feladatokat. A csillagok csak utat mutatnak, és nem kényszerítenek. Ahogy Geothe, a nagy misztikus mondta, "Ha az ember képes az önuralomra, akkor képes arra is, hogy megszabadítsa magát a korlátoktól".

Az ok-okozat törvénye ("amint vetsz, úgy aratsz") harmóniában áll a planétákkal. A lélek akkor születik le a fizikai világba, amikor a törvény és a planéták egymással harmóniában vannak. Az egó születésének idejét a "sors ura" oly pontosan szabja meg, hogy a horoszkóp -  mely a sors órája - számon tartja azokat az adósságokat, amelyet az egó előző életeiben gyűjtött össze, és számon tartja azt az időt is, mikor ezeket az adósságokat meg kell fizetni, mikor az elvetett magokat le kell aratni. A végzet törvénye azonban nem egy vak törvény, mert az akaraterő mértékének megfelelően az egó bizonyos fokig módosíthatja ezt a törvényt.

Három asztrológiai faktor van, mely a csillagok üzenetét mutatja:

- a házak
- a jelek
- a planéták

Minden ház egy életterületet jelképez, a jegyek az ekliptika felosztásai, melyek házakhoz viszonyított helyzete utal az alapvető temperamentumunkra, az élethez való viszonyunkra, a planéták Isten küldöttei, melyek házakon és jeleken való átvonulása a lélek fejlődéséhez szükséges lehetőségeket adják, melyre egyéni fejlődésünk szempontjából van szükség.  A planétákra tekintsünk úgy, mint a darab szereplőire. A jegyek a szerepeket jelentik és azt mutatják, hogyan alakít a "színész". A házak a különböző helyszíneket jelentik, a planéták szögkapcsolatai a tartalmat és az irányt jelölik. Minden egyes planéta meghatározott energiával rendelkezik. Ez az energia megnyilvánulhat pozitívan, vagy negatívan is.  Az, hogy az energia milyen úton fejti ki hatását,  azt egy adott bolygónak a többiekkel alkotott aspektusai határozzák meg.

Mivel a horoszkóp csak tendenciákat mutat, magának az Embernek a feladata eldönteni, hogyan használja ki a planetáris helyzetek hatásait. És ez saját akaraterejétől függ.