ASZTROLÓGIA
***
Copyright Kozmosz '2000
Asztrológia, természetfeletti és túlvilág

Az asztrológia egy tudomány. Még a spirituális keresők is belső tudománynak nevezik, spirituális tudománynak. Az asztrológia a csillagok dala. Ami elrendeltetett, és ami már a megnyilvánulás világába lépett, az mind meg van írva a csillagokban. Amikor az asztrológia a múlttal foglalkozik, ami már feljegyeztetett, akkor majdnem mindig helyes a következtetése. De az asztrológia segítségével betekinthetünk a lehetőségekbe is. Az asztrológia a múlt ismerete alapján megkísérli megmondani a jövendőt. A tapasztalt asztrológusok mesterei annak, hogyan kell behatolni ezen birodalom igazságába. Az asztrológia, ha gondosan és tudományosan művelik, legtöbbször teljesen pontos olyan hétköznapi emberek esetén, akik nem hisznek Istenben és saját magukban. De ha valaki hisz magában, ezzel a hittel felülmúlhatja az asztrológiát.
Ezért mondjuk azt, hogy a hit, a töretlen akarat segítségével megváltoztatja a dolgokat. Ha akaratunk töretlen, megváltoztathatjuk sorsunkat. Igaz, minden múltbeli cselekedetünk fel van jegyezve a csillagokban. De ha ki akarjuk törölni a sorsunkat, az olyan, mintha egy magnószalagról törölnénk valamit. Mondok valamit, és az feljegyzésre kerül. De ha ki akarom törölni, megtehetem. Az asztrológia száz százalékig pontos, ha valaki teljesen a fizikai világban él, és közönséges emberi életvitelt folytat. Ha valaki belép a belső életbe, a spirituális életbe, akkor az ő esetében az asztrológia hatvan-hetven százalékig helytálló. Ha a törekvő tudatosan vagy tudat alatt kapcsolatban van belső lényével, és belső lénye állandó kapcsolatban van a Forrással, akkor nagyon sok rossz dolgot elkerülhet. Végül, mikor valaki tudatosan bensőséges kapcsolatban van Istennel, esetében az asztrológia egyáltalán nem alkalmazható, mert az ő életében minden közvetlenül Istentől ered. A valódi egység Istennel messze felülmúlja az asztrológiát.
Ha erős törekvésünkkel azt mondjuk: "Isten, én ezt nem akarom", és ha egyek vagyunk Istennel, akkor Isten azt mondja: "Jó, akkor ne fogadd el." Ez persze nem vonatkozik azokra, akik még kezdők a spirituális életben. Csak azok tudnak teljes mértékben kilépni a csillagok hatása alól, akiknek közvetlen belső kapcsolatuk van a legfelsőbb Lénnyel. De senki sem marad örökre kezdő. Az idő múltával egyre előrébb haladunk spirituális életünkben, és egyre védettebbek leszünk múltunk erőivel szemben. Nos, még ha valaki nem is kereső, akkor is le lehet győzni az asztrológiai jövendölést. Egy mélyebb szinten mindig létezik egy magasabbrendűbb erő, amit Isten Kegyelmének nevezünk. Isten Kegyelme bárki sorsát meg tudja változtatni. Ez a Kegyelem mindenható; megváltoztatja az okkult lehetőségeket, felülmúlja az asztrológia törvényeit, amik Isten kozmikus Törvényei. Előfordul, hogy egy asztrológus jövendölése valójában igaz, mégsem válik valóra, mert Isten Kegyelme közbelép. Ez az oka, hogy az asztrológia csak harmincöt-negyven százalékban bizonyul igaznak, ha a jövőt érinti. Ha tudjuk, hogy van valami, ami végtelenül magasabbrendűbb, mint az asztrológiai törvények, akkor abban kell hinnünk. Ezért tanítványaimtól azt kérem, ne higgyenek a horoszkópokban és a tenyérjóslásban. Higgyetek törekvésetekben. Ha teljes mértékben hisztek törekvésetekben és Isten Kegyelmében, üdvözülni fogtok. Nem kell aggódnotok a jövőtök miatt.
Indiában jó néhány horoszkópkészítési rendszer ismeretes. A Bhrigu rendszer a legjelentősebb. Több ezer éve vezették be és mára már sokkötetnyi irodalma van, amelyben mindent feljegyeztek. Csak odaadod a képleted a brahminnak, az asztrológusnak, aki ezt a rendszert használja, és ő ott a szemed előtt fellapozza a megfelelő oldalakat, és mindent elmond az életedről. Ez nagyon gyakran igaz. Az élettörténeted már le van ott írva. Ha jól rajzolták meg a képletet, még horoszkópot sem kell készítenie. Az már eleve le van ott írva.
A legidősebb bátyám, aki asztrológus, elment egy olyan asztrológushoz, aki jól ismerte ezt a rendszert, és akinek mind megvoltak a régi szent könyvek, amikben minden le van írva. Amikor megmutatta a képletemet ennek az asztrológusnak, az azt mondta, hogy tizenkét éves korom után a horoszkópom nem használható tovább. Teljesen igaza volt, mivel tizenhárom éves koromban megvalósítottam Istent, és így védetté váltam az asztrológiai törvényekkel szemben.
Szeretnék még egy esetet elmondani a Brhrigu rendszerrel kapcsolatban. Az anyai nagybátyám elment egy asztrológushoz, hogy ezen rendszer szerint készíttesse el a horoszkópját. Neki és a feleségének nem volt gyermekük. A horoszkóp megemlítette, hogy ennek a párnak sosem lesz gyermeke, mert a nagybátyám, aki előző életében vadász volt, megölt egy vemhes szarvast. Miközben a szarvas az utolsót lélegezte, lelke így imádkozott Istenhez: "Ó Istenem, megölte bennem a gyermekemet. Kérlek, következő életében ne adj neki gyermeket!" Isten meghallgatta a szarvas imáját, és a nagybátyámnak ebben az életében nem lett gyermeke. Megvalósulásom után koncentráltam, hogy megnézzem, vajon igaz-e ez a történet a nagybátyámról, és úgy találtam, hogy teljességgel igaz.
Nos, ez nem jelenti azt, hogy amit az asztrológusok mondanak az mindig igaz. Távolról sem. Egyszer az egyik tanítványom sírva jött hozzám, hogy valaki azt jósolta, hogy az apja abban a hónapban meg fog halni. Én azt mondtam: "Nos, ha az apádnak meg kell halnia, akkor az asztrológus jóslatának megfelelően meg is fog halni." Azután koncentráltam, és azt mondtam neki: "Ne aggódj! Nem teszek semmit. Nem hozom le Isten Kegyelmét, még csak nem is imádkozom az apádért Istenhez, de ez a jóslat téves." Higgyétek el, nem imádkoztam Istenhez, hogy érvénytelenítse az asztrológus jóslatát, de az apja még mindig él és egészséges. Egy másik tanítvány anyjának egy jóslat szerint december tizennyolcadikán vagy tizenkilencedikén kellett volna meghalnia. Ez a tanítványom keservesen sírt, de én mondtam neki, hogy ez a jóslat is téves. Az anyja még most is él.
Indiában sok olyan esetet ismerünk, amikor az asztrológia kudarcot vallott, különösen spirituális asramokkal kapcsolatban. Előfordul, hogy az asztrológus azt mondja, hogy mielőtt a gyermek tizennégy vagy tizenöt éves lesz, a szülei meghalnak. Ha azonban a szülők spirituális életbe kezdenek, mielőtt a gyermek elérné ezt a kort, még jóval tovább élhetnek. Nagyon sok guru megváltoztatta a tanítványai sorsát. Indiában nagyon sok történet szól erről. Például egy asztrológus azt mondta, hogy valaki egy bizonyos napon egy adott időpontban meg fog halni. De egy spirituális ember azt mondta neki, hogy jöjjön el hozzá. Az ember elment hozzá és a tanító a földre fektette, betakarta sárral, azután leült mellé és meditált. Mikor elmúlt a kijelölt óra, a guru eltávolította a sarat, ami új tanítványát fedte, és azt mondta neki: "Most menj el az asztrológushoz, és mutasd meg neki, hogy még mindig itt vagy a földön." Nagyon sok ehhez hasonló hiteles eset létezik.
Életünkben vannak válságos helyzetek. Fiatal korunkban néha veszélybe kerül az életünk. De ha jelen van Isten kegyelme, vagy ha valaki, például valamelyik szülőnk vagy rokonunk tudatosan vagy tudat alatt imádkozik értünk, elkerülhetjük a veszélyt.
A horoszkópokban láthatjuk, hogy sokszor meg van írva az adott személy halála. Az asztrológus azt mondja, hogy veszély fenyeget majd, és az illető meghal. De ezek közül az emberek közül sokan életben vannak még. Ezen kívül a tenyerünkben is vannak vonalak, amelyek megmutatják, hány évet élhetünk itt a földön. Vannak esetek, amikor bárki, aki ért a tenyérjósláshoz megmondhatja, hogy az adott ember életvonala csak harminckét vagy harminchárom évre szól, ugyanakkor lehet, hogy ez a személy már hetvenkét vagy hetvenhárom éves. A tanítványaim között is van két vagy három olyan nő, akinek az életvonala teljesen meg van szakadva. Ha egy tenyérjós belenézne a tenyerükbe, látná a két különálló felet, és nagyon meg lenne lepődve, hogy még itt vannak a földön. Hogy történhet ez meg? Valamilyen magasabbrendű erő a felelős. Nincs olyan dolog, amit a Legfelsőbb Úr végtelen Kegyelme meg ne változtathatna.

Sri Chinmoy